Politika privatnosti

Informacije koje prikupljamo služe su u svrhu pružanja boljih usluga našim korisnicima, počevši od osnovnih stvari kao što je prepoznatljivost jezika Vašeg web preglednika (Mozilla Firefox, Google Chrome i slično), IP adrese i slično, pa do kompleksnijih informacija koje ostavljate putem kontakt formi, formi za termine, formi za prijave za posao i drugih formi.

Vaše personalne podatke ili podatke Vaše firme prikupljamo putem kontakt formi, formi za termine, formi specifičnih upitnika ili formi za posao. To su forme koje Vi svojevoljno ispunjavate kako bi ste dobili povratne informacije nazad od LABORATORIJA ATRIJUM, ili kako bi ste nam uputili komentar bez zahtjeva za povratnim informacijama.

Informacije koje dobijemo putem Vašeg pristupnog uređaja uključuju IP (Internet Protokol) adresu, kolačiće, operativni sistem, software, tj. vrstu web preglednika i software koji specifični pristupni uređaj, kompjuter, ili pametni telefon koristi, kao i lokacijsku IP adresu.

Informacije se prikupljaju i čuvaju lokalno na uređaju pomoću mehanizama kao što su skladištenje u web pregledniku i keširanje (“Cache”) podataka, te se prosljeđuju trećim alatima Google Analytics, Google Search Console, Bing Webmasters, Google Ads i Google Marketing Platform. Kolačići se mogu isključiti u web pregledniku, ali u tom slučaju ne možemo garantovati da će sve usluge pravilno raditi i da će te svim uslugama imati adekvatan pristup.

Podatke koje prikupljamo tokom Vaše posjete laboratorija-atrijum.ba koristimo kako bi Vam ispravno odgovorili na upite, komentare, zahtjeve za ponudama i zahtjeve za posao, te kako bi učinili sve potrebno da Vaše iskustvo sa laboratorija-atrijum.ba bude jednostavno, bez zastoja i grešaka, te da nam te informacije pomognu da poboljšamo korištenje naših usluga.

Ukoliko napravimo bilo kakvu promjenu unutar Politike privatnosti korisnike ćemo javno obavijestiti putem obavijesti na web stranici laboratorija-atrijum.ba, a prethodna verzija Politike privatnosti će biti zadržana i arhivirana.

Uslovi korištenja

Korištenje web stranice laboratorija-atrijum.ba, počevši od samog pregleda dostupnog sadržaja stranice podrazumjeva da se u cjelosti slažete sa uslovima korištenja. Molimo Vas da pročitajte detaljne Uslove korištenja u nastavku. Hvala na razumijevanju.

Uslovi korištenja se određuju za interakciju između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice i LABORATORIJA ATRIJUM. Glavna laboratorija-atrijum.ba web stranica je sastavljena od različitih pojedinačnih web stranica (pod-stranica) kojima upravlja laboratorija-atrijum.ba. laboratorija-atrijum.ba web stranica je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje web stranice laboratorija-atrijum.ba od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su predstavljeni ovdje.

LABORATORIJA ATRIJUM zadržava pravo da promjeni uslove korištenja pod kojima nudi i omogućava laboratorija-atrijum.ba web stranicu korisnicima i da iste uslove aplicira bez prethodne najave.

LABORATORIJA ATRIJUM web stranica može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom laboratorija-atrijum.ba. Za takve web stranice LABORATORIJA ATRIJUM ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. LABORATORIJA ATRIJUM omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike LABORATORIJA ATRIJUM web stranice i eksternih web stranica.

Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da LABORATORIJA ATRIJUM web stranicu, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe. Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje LABORATORIJA ATRIJUM, a također ne smije onemogućiti korištenje LABORATORIJA ATRIJUM drugim korisnicima. Korisnik ne može i ne smije koristiti bilo kakve informacije sa LABORATORIJA ATRIJUM izuzev onih koje su mu namjenski omogućene kroz LABORATORIJA ATRIJUM.

LABORATORIJA ATRIJUM nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici prosljeđuju prema LABORATORIJA ATRIJUM u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

LABORATORIJA ATRIJUM je vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici mogu pronaći na web stranici laboratorija-atrijum.ba u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

Ukoliko se desi da se u sadržaju web stranice pojavi gramatička, tipografska, ili pojedina konfiguracijska pogreška, istu ćemo detaljno pregledati i otkloniti kako bi sadržaj koji se nudi korisniku uvijek bio adekvatan, tačan i ažuran. U najvećoj mjeri, u okviru važećeg zakona, LABORATORIJA ATRIJUM neće biti odgovoran za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korisničkim korištenjem laboratorija-atrijum.ba kao korisnik-posjetioc), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost laboratorija-atrijum.ba proizvoda i usluga, nedostupnost web stranice.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa Uslovima Korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti laboratorija-atrijum.ba web stranicu te povezane proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz Uslova Korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, LABORATORIJA ATRIJUM zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup laboratorija-atrijum.ba web stranici bez prethodne najave.