Pedijatrijski panel – Mini

– Diferencijalna krvna slika
– CRP
– Glukoza
– Urea
– Kreatinin
– Željezo u serumu
– Analiza urina

Cijena analize: 25,00 KM