Pedijatrijski panel – Midi

Paket laboratorijskih analiza Pedijatrijski panel – Midi sadrži:

– Diferencijalna krvna slika
– CRP
– Glukoza
– Urea
– Kreatinin
– Željezo u serumu
– TIBC
– UIBC
– Saturacija transferina
– Mineralogram ( Natrij, Kalij, Kalcij, Hloridi )
– Jetreni enzimi AST i ALT
– LDH
– Bilirubin
– Analiza urina

Cijena analize: 45,00 KM