Laboratorijski paket - PREVENCIJA

Laboratorijski paket – PREVENCIJA

Paket laboratorijskih analiza Paket prevencije sadrži:

Sedimentacija

Test sedimentacije (SE) mjeri brzinu kojom crvene krvne stanice talože u epruveti tokom određenog vremenskog razdoblja. Povećana sedimentacija može ukazivati na prisutnost upalnih ili infektivnih stanja u tijelu, ali nije specifična za određenu bolest. To je koristan pokazatelj za praćenje aktivnosti upale i odgovora na terapiju.

Diferencijalna krvna slika

Diferencijalna krvna slika pruža informacije o različitim tipovima krvnih stanica, uključujući leukocite, eritrocite i trombocite, te njihovim postotkom u uzorku krvi. Ovaj test pomaže u identifikaciji različitih stanja, poput infekcija, upala, anemija ili leukemija.

Biohemijski parametri

  • Glukoza: Mjerenje razine glukoze u krvi važno je za dijagnosticiranje i praćenje dijabetesa i poremećaja metabolizma ugljikohidrata.
  • Kreatinin: Kreatinin je produkt mišićnog metabolizma koji se filtrira putem bubrega. Povišene razine kreatinina mogu ukazivati na oštećenje funkcije bubrega.
  • Holesterol i trigliceridi: Povišene razine holesterola i triglicerida povezane su s povećanim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara. Ovi testovi su važni za procjenu rizika od kardiovaskularnih bolesti i upravljanje lipidnim statusom.
  • ALT i AST: ALT i AST su enzimi koji su povezani s funkcijom jetre. Povišene razine ovih enzima mogu ukazivati na oštećenje jetre uzrokovano različitim bolestima.
  • CRP (C-reaktivni protein): CRP je marker upale u tijelu. Povišene razine CRP-a mogu ukazivati na prisutnost upalnih stanja, infekcija ili rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Fe (željezo)

Mjerenje razine željeza u krvi korisno je za dijagnosticiranje anemija i poremećaja povezanih s nedostatkom željeza.

Analiza urina

Analiza urina pruža informacije o zdravlju bubrega, mokraćnog sistema i drugih tjelesnih funkcija. Parametri poput prisutnosti proteina, glukoze, krvnih tjelešaca ili abnormalnih pH vrijednosti mogu ukazivati na razne zdravstvene probleme, poput infekcija, bubrežnih bolesti ili dijabetesa.

Cijena analize: 30,00 KM