Paket prevencije

Paket laboratorijskih analiza Paket prevencije sadrži:

– Sedimentacija
– Diferencijalna krvna slika
– Glukoza
– Kreatinin
– Holesterol
– Trigliceridi
– ALT
– AST
– CRP
– Fe
– Analiza urina

Cijena analize: 30,00 KM