Laboratorijski paket - DIJABETES

Laboratorijski paket – DIJABETES

Paket laboratorijskih analiza Paket dijabetes sadrži:

Glukoza natašte

Analiza glukoze natašte jedan je od osnovnih testova za procjenu metaboličkog statusa pojedinca. Visoke razine glukoze natašte ukazuju na rizik od dijabetesa tipa 2 i mogu biti pokazatelj insulinske rezistencije. Redovito praćenje ovog parametra pomaže u ranom otkrivanju i upravljanju dijabetesom.

HbA1c

HbA1c, ili glikirani hemoglobin, mjeri prosječnu razinu glukoze u krvi tokom posljednja tri mjeseca. Ovaj test pruža važne informacije o dugoročnoj kontroli glukoze i pomaže u procjeni rizika od komplikacija dijabetesa, poput oštećenja bubrega, vida i živaca.

Urea i kreatinin

Urea i kreatinin su proizvodi metabolizma proteina koji se filtriraju kroz bubrege. Visoke razine uree i kreatinina mogu ukazivati na oštećenje bubrega ili smanjenu funkciju bubrega. Ovi testovi važni su za praćenje zdravlja bubrega i rano otkrivanje bubrežnih bolesti.

Lipidni status

Analiza lipidnog statusa obuhvaća mjerenje razine holesterola, triglicerida, HDL-a (dobrog kolesterola) i LDL-a (lošeg kolesterola). Povišene razine LDL-a i triglicerida te smanjene razine HDL-a povezane su s povećanim rizikom od srčanih bolesti. Praćenje lipidnog statusa važno je za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i pravovremeno djelovanje.

Analiza urina

Analiza urina pruža informacije o zdravlju bubrega, mokraćnog sistema i drugih tjelesnih funkcija. Parametri poput prisutnosti proteina, glukoze, krvnih tjelešaca ili abnormalnih pH vrijednosti mogu ukazivati na razne zdravstvene probleme, poput infekcija, bubrežnih bolesti ili dijabetesa.

Cijena analize: 30,00 KM