D dimer test

D-dimer test: Važnost, interpretacija i primjena u medicini

D-dimeri su fragmenti koji nastaju tokom razgradnje fibrinskog ugruška pod uticajem plazmina. Oni su ključni markeri stanja hiperkoagulabilnosti i fibrinolize te mogu ukazivati na stanja poput tromboze.

Dijagnostička važnost D-dimera

Ovi fragmenti su specifičniji za fibrinolizu od drugih produkata razgradnje fibrina. Visoki nivoi D-dimera mogu biti indikativni za duboku vensku trombozu i plućnu tromboemboliju te imaju visoku negativnu prediktivnu vrijednost za isključivanje ovih stanja u pacijenata s negativnim rezultatima.

Primjena u trudnoći i nakon porođaja

Nivoi D-dimera postepeno rastu tokom trudnoće i imaju ograničenu prediktivnu vrijednost u isključivanju duboke venske tromboze nakon 20. sedmice gestacije. Nakon porođaja, visoki nivoi D-dimera se brzo normalizuju.

Predikcija rizika i algoritmi

D-dimeri mogu predvidjeti rizik od ponovne pojave tromboze kod pacijenata s prethodnim slučajevima duboke venske tromboze. Algoritmi, poput “Vienna Prediction Model”, koriste nivoe D-dimera za procjenu rizika od ponovne tromboze.

Dodatne primjene u medicini

Ovi fragmenti imaju ulogu u procjeni rizika od diseminirane intravaskularne koagulacije (DIC), praćenju efikasnosti trombolitičke terapije te identifikaciji potencijalnih rizika kod pacijenata s akutnom disekcijom aorte.

Povezanost s kardiovaskularnim zdravljem

Visoki nivoi D-dimera mogu biti prediktivni za kardiovaskularni mortalitet i rizik od srčane insuficijencije te mogu ukazivati na potencijalni rizik od koronarne bolesti srca.

Uzimanje uzorka i ograničenja testiranja

Za testiranje D-dimera, uzorak se uzima venskom krvlju u epruveti sa natrijum-citratom. Važno je imati na umu da različiti faktori poput trudnoće, terapije estrogenom, ili prisustva određenih bolesti mogu uticati na rezultate testa, stvarajući lažno pozitivne ili negativne rezultate.

Više informacija o d-dimer testiranju možete dobiti pozivom na broj 033-922-152

Cijena testa kao i više informacija pogledajte OVDJE