Cjenovnik usluga Atrijum

Cjenovnik usluga Radiologija

NAZIV USLUGEPM CIJENA (KM)

Cijena za korisnike usluga porodične medicine

CIJENA (KM)
MAMOGRAFIJA50,00
CT GLAVE200,00
CT ORBITA200,00
CT PNS200,00
CT PREGLED MASIVA LICA200,00
CT VRATA200,00
CT PREGLED TORAKSA200,00
CT PREGLED VRATNE KIČME200,00
CT PREGLED TORAKALNE KIČME200,00
CT PREGLED LUMBOSAKRALNE (L/S) KIČME200,00
CT PREGLED ABDOMENA200,00
CT UROGRAFIJA350,00
CT PREGLED ZDJELICE200,00
CT CISTOGRAFIJA350,00
CT ABDOMENA I ZDJELICE350,00
CT KOLONOSKOPIJA300,00
CT PREGLED TORAKSA, ABDOMENA I ZDJELICE400,00
CT PREGLED ZGLOBA200,00
CT PREGLED NADLAKTICE/NATKOLJENICE220,00
CT PREGLED PODLAKTICE/POTKOLJENICE220,00
CT PREGLED ŠAKE/STOPALA220,00
CT ANGIOGRAFIJA MOZGA250,00
CT MOZGA I CT ANGIOGRAFIJA MOZGA350,00
CT ANGIOGRAFIJA VRATA250,00
CT ANGIOGRAFIJA VRATA I MOZGA350,00
CT ANGIOGRAFIJA AORTE250,00
CT ANGIOGRAFIJA GORNJIH EKSTREMITETA250,00
CT ANGIOGRAFIJA DONJIH EKSTREMITETA300,00
CT ANGIOGRAFIJA AORTE I DONJIH EKSTREMITETA380,00
CT KORONAROGRAFIJA520,00
KONTRAST1ml / 1,00
RTG TORAKALNIH ORGANA (U JEDNOJ PROJEKCIJI)40,00
RTG TORAKALNIH ORGANA (U DVIJE PROJEKCIJE)60,00
RTG KRANIJUMA40,00
RTG SINUSA40,00
RTG MASTOIDA40,00
RTG VRATNE KIČME (JEDNA PROJEKCIJA)40,00
RTG VRATNE KIČME (DVIJE PROJEKCIJE)60,00
RTG TORAKALNE KIČME (JEDNA PROJEKCIJA)40,00
RTG TORAKALNE KIČME (DVIJE PROJEKCIJE)60,00
RTG L/S KIČME (JEDNA PROJEKCIJA)40,00
RTG L/S KIČME (DVIJE PROJEKCIJE)60,00
RTG RAMENOG ZGLOBA60,00
RTG NADLAKTICE40,00
RTG LAKATNOG ZGLOBA40,00
RTG PODLAKTICE40,00
RTG ŠAKA (JEDNA ŠAKA)60,00
RTG RUČNOG ZGLOBA60,00
RTG SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA40,00
RTG KUKOVA40,00
RTG NATKOLJENICE40,00
RTG KOLJENOG ZGLOBA60,00
RTG POTKOLJENICE40,00
RTG SKOČNOG ZGLOBA60,00
RTG STOPALA60,00
RTG ABDOMENA (NATIVNI SNIMAK)40,00
RTG UROTRAKTA (NATIVNI SNIMAK)40,00
RTG ZDJELICE40,00
RTG PANORAMA KIČME110,00

Cjenovnik usluga Sistematski pregledi

NAZIV USLUGEPM CIJENA (KM)

Cijena za korisnike usluga porodične medicine

CIJENA (KM)
Sistematski pregled 1110,00
Sistematski pregled 2190,00
Sistematski pregled 3250,00
Sistematski pregled 4350,00
Kardiološki paket 750,00
Kardiovaskularni paket800,00
Paket štitne žlijezde90,00

Cjenovnik usluga Masaže i tradicionalne terpije / tretmani

Cjenovnik usluga - Fizikalna terapija

Cjenovnik usluga - Masaže

Cjenovnik usluga - Masaže paketi

NAZIV USLUGEPM CIJENA (KM)

Cijena za korisnike usluga porodične medicine

CIJENA (KM)
Relax masaže za dvoje - 45 minuta110,00
Sport masaže za dvoje - 45 minuta120,00

Cjenovnik usluga - Kineski tretmani

NAZIV USLUGEPM CIJENA (KM)

Cijena za korisnike usluga porodične medicine

CIJENA (KM)
Akupunktura50,00
Tui Na masaža - 60 minuta80,00
Gua sha ( struganje )30,00
Cupping therapy - 20 minuta50,00
Elektroakupunktura50,00
Kozmetička akupunktura60,00