Željezo

Opis analize:

Željezo u krvi pripada grupi elemenata u tragu, te njegova koncentracija može ukazivati na razne bolesti poput anemije ili hemosideroze.

Referentne vrijednosti: Muškarci: 11-32 μmol/L
Žene: 8-30 μmol/L

Priprema za analizu: Uzorak se uzima ujutro, budući da se količina željeza može smanjiti i za 30% tokom dana. Treba napomenuti da se razina željeza i kod iste osobe razlikuje iz dana u dan. Preporučuje se mjerenje željeza natašte.

Cijena analize: 4.00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Željezo je ključan element hemoglobina, proteina koji prenosi kisik u krvi, a bez dovoljno željeza ne dolazi do stvaranja novih crvenih krvnih stanica.

    Povezane bolesti: Anemije