Vrijeme zgrušavanja

Opis analize:

Vrijeme zgrušavanja krvi je vrijeme potrebno da se krv zgruša in vitro uglavnom u kontaktu s navlaženom površinom i na temperaturi od 37°C.

Referentne vrijednosti: Obične staklene epruvete na 200 – 250°C: 12 – 18 min.
Obične staklene epruvete na 37°C, 1. Epruveta: 8 – 12 min.
Obične staklene epruvete na 37°C, 2. Epruveta: 10 – 12 min.
Silikonizire epruvete na 37°C: 20 – 50 min.

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 2,00 KM