Vitamin K1

Opis analize:

Analiza vitamina K mjeri nivoe vitamina K u krvi kako bi se utvrdio nedostatak vitamina K i procijenio rizik od zgrušavanja krvi, poremećaja metabolizma kostiju i hemoragijskih poremećaja.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 90,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Testovi za nivo vitamina K nisu široko dostupni i rijetko se naručuju. Obično se ne koriste za skrining ili pomoć u dijagnosticiranju nedostataka vitamina K jer se nedostatak vitamina K obično otkrije kada dođe do neočekivanog ili prekomjernog krvarenja ili lakih modrica. Primarni test koji se koristi za ispitivanje krvarenja je protrombinsko vrijeme (PV). Ako je rezultat PV produžen i sumnja se da je posljedica niskih razina vitamina, tada se daju oralni suplementi ili injekcije vitamina K. Ako se krvarenje povuče i rezultati PV/INR se vrate u normalu, onda se pretpostavlja da je uzrok nedostatak vitamina K.

    Povezane bolesti: Vitamini