Valproična kiselina

Opis analize:

Test na valpurnu kiselinu je laboratorijski test koji se koristi za mjerenje koncentracije valpurne kiseline u krvi. Valporna kiselina je lijek koji se često koristi za liječenje epilepsije, bipolarnog poremećaja i migrene. Ovaj test se koristi kako bi se pratila razina lijeka u krvi i osiguralo da je unutar terapijskog raspona za optimalni terapijski učinak.

Referentne vrijednosti: Referentne vrijednosti za test na valpurnu kiselinu obično ovise o laboratoriju koji provodi test i specifičnoj terapiji pacijenta. Terapijski raspon valpurne kiseline varira ovisno o indikaciji za koju se koristi, ali je važno održavati koncentraciju unutar terapijskog raspona kako bi se postigao željeni terapijski učinak uz minimalne nuspojave.

Priprema za analizu: Priprema za testiranje na valpurnu kiselinu obično uključuje uzimanje uzorka krvi. Pacijent može biti upućen da prestane uzimati hranu ili lijekove prije testiranja, ovisno o specifičnim smjernicama svog liječnika.

Cijena analize: 35,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Test na valpurnu kiselinu je važan alat u praćenju terapije valpurnom kiselinom i osiguranju da se održava terapijska koncentracija lijeka. Redovito praćenje koncentracije lijeka pomaže u optimizaciji terapije, minimizaciji nuspojava i poboljšanju kliničkih ishoda kod pacijenata koji primaju ovu terapiju. Uz to, pacijenti bi trebali redovito komunicirati sa svojim liječnikom o bilo kakvim promjenama u simptomima ili nuspojavama kako bi se prilagodila doza lijeka prema potrebi.

    Povezane bolesti: Lijekovi u krvi