Vaginalni sekret – preparat

Opis analize:

Tri najčešća uzroka vaginalnog iscjetka su bakterijske infekcije ili vaginoza. gljivične infekcije, poznate i kao kandidijaza i trihomonijaza. Kultura vaginalnog iscjetka koristi se za dijagnosticiranje prva dva od ova tri stanja. Trihomonijaza se ne otkriva ovim testom i mora se testirati zasebno.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Kultura vaginalnog iscjetka je “pozitivna” kada je prisutan kvasac. U preko 90% slučajeva kvasac će biti Candida albicans. Druge vrste kvasca, kao što su Candida glabrata ili Saccharomyces cerevisiae, grupisane su pod oznakom „kvasac osim Candida albicans“. Kultura je “negativna” kada nema rasta kvasca (nakon 48 sati uzgoja) i kada se uočava samo normalna vaginalna flora sastavljena od laktobacila. “Promijenjena vaginalna flora” znači da nema laktobacila.

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti