Urinokultura x 1

Opis analize:

Test urinokulture može identificirati bakterije ili gljivice koje uzrokuju infekciju urinarnog trakta (UTI). Ako se bakterije razmnožavaju, test osjetljivosti na antibiotike može identificirati antibiotik koji će najvjerovatnije uništiti te bakterije. Vaš ljekar može naručiti urinokulturu ako dobijete hronične ili teško lječive UTI.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Zdravstveni radnici naručuju urinokulture za provjeru infekcija urinarnog trakta (UTI). UTI se može pojaviti kada bakterije uđu u vašu uretru, cijev koja izbacuje urin iz vašeg tijela. UTI obično počinju u vašoj bešici (organu koji drži urin). Mogu se proširiti na bubrege (organe koji proizvode mokraću) ili na prostatu.

    Test urinokulture također:

    • Identificira bakterije ili gljivice koji uzrokuju infekciju kako bi vaš liječnik mogao odabrati najefikasniji tretman i utvrditi je li bakterija otporna na bilo koji antibiotik.

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti