Urin (test traka + sediment)

Opis analize:

Laboratorijsko određivanje mokraće je veoma važno u otkrivanju bolesti organa bubrega i mokraćnog trakta.

Referentne vrijednosti: Testovi na trakici u mokraći

Eritrociti prisutni kod krvarenja uslijed: upale, povećane prostate, kamenaca
Leukociti prisutni kod upale
Proteini prisutni kod upale, oštećenja bubrega
Glukoza prisutna kod povećane razine glukoze u krvi iznad 10 mmol/L ili oštećenja bubrega
Ketonska tijela prisutna kod slabo regulirane šećerne bolesti ili gladovanja
pH
Nitriti pozitivni kod jake bakterijske upale

Priprema za analizu: Potrebno je da pacijent prije uzimanja uzorka bude 8-10 sati natašte (voda se smije piti). Ukoliko pacijent donosi uzorak urina od kuće, potrebno je da isti ne bude stariji od 1h.

Cijena analize: 10.00 KM

 • Karakteristike oboljenja - Više informacija

  Od čestih simptoma mogu se izdvojiti bubrežna bol, bubrežni kolici te edem. Poremećaji rada bubrega i mokraćnog trakta povezani s promjenama u određenim sastojcima mokraće i mogu biti detaljno dijagnosticirani pomoću screening testova koji se mogu zamijeniti detaljnijim pretragama, ukoliko nalaz bude pozitivan.

  Dijagnostički najznačajniji testovi u mokraći su:

  Analiza u mokraći Referentni raspon Jedinice
  Volumen mokraće u 24 sata 1.0 – 2.0 L
  Ukupni proteini 10 – 140 mg/dan
  Natrij 40 – 220 mmol/dan
  Kalij 25 – 125 mmol/dan
  Kalcij 2.50 – 7.50 mmol/dan
  Fosfor 16 – 48 mmol/dan
  Kreatinin 5.00 – 18.00 mmol/dan
  Kreatinin klirens 1,3 – 2,3 mL/s
  Mokraćna kiselina 1.2 – 6.0 mmol/dan

  Povezane bolesti: Pretrage mokraće