UBC

Opis analize:

UBC je moćan ordinacijski test (Point-of-Care) koji pomaže u dijagnosticiranju i praćenju pacijenata s rakom mokraćne bešike u kombinaciji sa standardnim dijagnostičkim procedurama.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 80,00 KM

 • Karakteristike oboljenja - Više informacija

  Test mjeri rastvorljive fragmente citokeratina 8 i 18 u uzorcima urina. Lahko ga može izvesti medicinska sestra ili tehničar uz minimalnu obuku, a rezultati se postižu u roku od 10 minuta. Povišene količine fragmenata proteina citokeratina prisutne su u urinu osoba sa karcinomom mokraćne bešike, čak i u ranim stadijumima bolesti.

  UBC® Rapid će se koristiti za kvantitativno određivanje u kombinaciji sa POC-čitačem ili concile® Ω100.

  – Jedina kvantitativna platforma za POC test za otkrivanje raka mokraćne bešike na osnovu urina.
  – Lahko i brzo za izvođenje – rezultat u roku od 10 minuta
  – Djeluje kod hematurije

  Povezane bolesti: Tumor markeri