Tumor marker HE4

Opis analize:

Naime, povišene vrijednosti CA-125 mogu se naći i za vrijeme menstruacije, trudnoće, dobroćudnih cista jajnika, endometrioza, fibroma jajnika. Istovremeno klinički značaj razine CA-125 je bitan u prognozi i tijeku bolesti jer se koncentracija smanjuje tijekom oporavka nakon terapije, dok ponovna pojava i pogoršanje bolesti rezultiraju povećanjem koncentracije CA-125. Stoga je razvijen novi biljeg HE4 (Humani epididimalni protein 4) koji se pojačano eksprimira u tkivu karcinoma jajnika. Ekspresija je opažena 5 – 6 mjeseci prije ekspresije CA-125.

Referentne vrijednosti: žene, prije menopauze < 92,1 pmol/L
žene, nakon menopauze < 121 pmol/L

Priprema za analizu: Za ovu analizu nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta.

Cijena analize: 45,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Tumor marker CA-125 određuje se u krvi te ima kliničko značenje u dijagnostici i praćenju liječenja karcinoma jajnika.

    Njegov najveći nedostatak prilikom postavljanja dijagnoze karcinoma jajnika je nedovoljna specifičnost koja kao posljedicu ima veliki broj lažno pozitivnih rezultata. HE4 je osjetljiviji i specifičniji tumor marker za otkrivanje karcinoma jajnika od Ca-125, poglavito u ranijim fazama razvoja tumora kada bolest nema izražene simptome.

    Ipak, najbolji uspjeh otkrivanja karcinoma jajnika postiže se istovremenim određivanjem oba ova tumor markera te izračunavanjem Roma indeksa.

    Povezane bolesti: Tumor markeri