Troponin I kvalitativno

Opis analize:

Troponin je kompleks regulatornih proteina koji su odgovorni za kontrakciju srčanog mišića.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene
< 0.3 ng/ml

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 20,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Koncentracija troponina se povećava nakon oštećenja srčanog mišića i ostaje povišena čak do dvije sedmice nakon srčanog udara.

    Povezane bolesti: Srčane bolesti