Trombofilija panel – 5 mutacija PCR

Opis analize:

Trombofilija predstavlja široki spektar nasljednih i stečenih poremećaja zgrušavanja krvi koji su povezani s arterijskim i venskim trombozama. Do sada su kao najučestaliji genetski faktori rizika opisane mutacije u genima: Faktor V (FV Leiden), Faktor II (Protrombin), metilentetrahidrofolat reduktaza (MTHFR C677T i MTGFR A1298C) i inhibitor aktivatora plazminogena 1 (PAI-1). Poznate kliničke komplikacije trombofilije uključuju intrauterinu smrt ploda, ponavljajuće pobačaje, intrauterini zastoj u rastu ploda, preeklampsiju, abrupciju posteljice i prevremeni porođaj. Stanje hiperkoagulabilnosti, koje postoji u trudnoći, združeno s trombofilijom, može dovesti do znatno povišenog rizika za nastanak plućne embolije, koja u razvijenom svijetu predstavlja najčešći uzok maternalnog mortaliteta. Trombofilija panel – 5 mutacija je genetskih test koji vrši analizu idućih gena: Faktor V (FV Leiden), Faktor II (Protrombin), PAI-1 (4G/5G), MTHFR (C677T), MTHFR (A1298C).

Referentne vrijednosti: Nema

Priprema za analizu: Testiranje se vrši iz uzorka pune krvi putem Real-Time PCR metode. Prije testiranja nije potrebno vršiti nikakvu pripremu.

Cijena analize: 200,00 KM