Trichinella spiralis (ukupna At)

Opis analize:

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 35,00 KM