Panel 10 droga

Opis analize:

Ovo je brzi test za otkrivanje opojnih droga i njihovih metabolita u urinu.

Referentne vrijednosti: Screening testovi na narkotike i psihoaktivne supstance mogu pokazati POZITIVAN ili NEGATIVAN rezultat.

Priprema za analizu: Za uzorak se uzima čisto uzeti srednji mlaz prvog jutarnjeg urina ili urina koji je barem četiri (4) sata bio u mokraćnom mjehuru.

Sapunom oprati kožu spolovila (područje oko mokraćne cijevi);
Isprati dobro vodom;
Bez prethodnog brisanja prvi mlaz propustiti, a potom srednji mlaz (bez prekidanja mokrenja) odmokriti u sterilnu posudu.

Cijena analize: 55,00 KM

 • Karakteristike oboljenja - Više informacija

  Uključuje sljedeće parametre:

  VRSTE DROGA KOJE SE ISPITUJU U NAŠEM LABORATORIJU SU:

  Amfetamin (AMP i AMP 300),

  Barbiturati (BAR),

  Benzodiazepini (BZD),

  Kokain ( COC i COC150),

  Metamfetamin (MET),

  Morfin ( MOR i MOR300),

  Metadon (MTD),

  Tramadol (TRA),

  Marihuana ( THC),

  MDMA (Ekstazi, XTC).

  Povezane bolesti: Pretrage mokraće