Test na droge

Opis analize:

Test na droge traži znakove jednog ili više ilegalnih lijekova ili lijekova na recept u uzorku urina (mokraći), krvi, pljuvačke (pljuvačke), kose ili znoja. Svrha testa na drogu je traženje upotrebe i zloupotrebe droga, što uključuje: upotreba bilo koje ilegalne droge, kao što je kokain ili klubska droga.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 55,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Može se testirati uzorak urina, krvi, daha, pljuvačke, znoja ili kose. Testiranje urina je najčešće jer je neinvazivno, brzo i može otkriti mnoge lijekove. Može otkriti lijekove koji su korišteni u roku od 1 do 4 dana, ponekad i duže, ovisno o korištenom lijeku. Testiranje krvi se rijetko radi jer je invazivno i može otkriti lijekove tek nekoliko sati nakon upotrebe. Testiranje kose nije tako široko dostupno, ali može otkriti neke lijekove ako su korišteni u prethodnih 100 dana. Zdravstveni radnici mogu direktno posmatrati uzimanje uzorka i zapečatiti ga tako da mogu biti sigurni da uzorak nije neovlašten.

    Povezane bolesti: