TATI

Opis analize:

TATI (inhibitor tripsina povezan sa tumorom) kao marker raka jajnika.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 90,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Test koji mjeri količinu tvari koje se nazivaju tumorski markeri u tkivu, krvi, urinu ili drugim tjelesnim tekućinama. Većina tumorskih markera su proteini koje proizvode i normalne ćelije i ćelije raka, ali ih u većim količinama proizvode ćelije raka.

    Povezane bolesti: Tumor markeri