Adeno i Rota virus u stolici

Opis analize:

Rotavirus je najčešći uzročnik gastroenteeritisa u djece do 5 godina starosti. Bolest je praćena povraćanjem, vodenastim proljevima i blagom vrućicom. Često se pojavljuje u obliku epidemija u dječjim vrtićima, ali i u domovima za umirovljenike.
Adenovirusi su isto identificirani kao potencijalni uzročnici gastroenteritisa, te se u ovom testu testiraju istodobno s rotavirusima.
Astrovirusi isto tako mogu biti uzročnik gastroenteritisa kod djece i odraslih.

Referentne vrijednosti: Rezultat testa se izražava kao pozitivan ili negativan.

Priprema za analizu: Svjež uzorak stolice veličine/zapremine oraha treba dostaviti u za to predviđenoj posudici, koju se može nabaviti u ljekarni ili u laboratoriju.

Cijena analize: 25,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    U usporedbi s PCR metodom detekcije, osjetljivost i specifičnost testa za rotaviruse je 97.8% i 94.4%, a za adenoviruse 72.7% i 98.2%.

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti