Stolica na protozoe

Opis analize:

Tehnika koncentracije se rutinski izvodi na svim uzorcima fekalija na prisustvo cista, jajnih ćelija i larvi. Direktni fiziološki razmazi se ispituju na uzorcima starim 24 sata ili manje gdje se sumnja na trofozoitne stadijume protozoa parazita.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Protozoe su jednoćelijski paraziti koji se obično nalaze u crijevima, ali nikada ne uzrokuju bolest. Ne štete organizmu, čak ni kod osoba sa slabim imunološkim sistemom. Nepatogene crijevne protozoe uključuju: Chilomastix mesnili.

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti