Stolica na gljivice

Opis analize:

Test kulture gljivica pomaže u dijagnosticiranju gljivičnih infekcija. Gljivične infekcije se mogu dogoditi ako ste izloženi gljivicama (više od jedne gljivice). Gljive su biljni oblici života, kao što su kvasci i plijesni. Gljive žive svuda: na otvorenom u zraku i tlu i na biljkama, u zatvorenom prostoru na površinama i u zraku, na vašoj koži i unutar vašeg tijela.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Identifikacija abnormalnih nivoa određenih vrsta kvasca u stolici važan je dijagnostički korak u terapijskom planiranju za pacijenta s hroničnim gastrointestinalnim i ekstra-gastrointestinalnim simptomima. Ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove na propisane i prirodne agense se također vrši za odgovarajuće vrste gljiva bez dodatne naknade. Ovo pruža korisne kliničke informacije koje pomažu u planiranju odgovarajućeg protokola liječenja.

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti