RNP 70 At

Opis analize:

Test koji se koristi za postavljanje dijagnoze mješovita bolest vezivnog tkiva, sistemska skleroza, sistemski lupus, nediferencirana bolest vezivnog tkiva.

Referentne vrijednosti: Referentne vrijednosti odnosno normalne vrijednosti variraju u odnosu na laboratoriju.

Priprema za analizu: Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Cijena analize: 75,00 KM