RF

Opis analize:

Reumatoidni faktor RF se najčešće koristi kao pomoć prilikom postavljanja dijagnoze reumatoidnog artritisa. Reumatoidni faktori (RF) su obično protutijela iz grupe IgM. Osjetljivost testa za dokazivanje reumatoidnog faktora kod reumatoidnog artritisa varira od 30% u studijama na zdravoj populaciji do 70-80% u studijama na hospitaliziranoj populaciji, gdje su bolesti obično ozbiljnije. Terminom ,,reumatoidni faktor” RF se označavaju antitjela koja su prisutna kod oko 80% osoba koje imaju reumatoidni artritis.

Referentne vrijednosti: Referentne vrijednosti odnosno normalne vrijednosti variraju u odnosu na laboratoriju.

Priprema za analizu: Za navedenu pretragu nisu potrebne pripreme.

Cijena analize: 15,00 KM