Renin

Opis analize:

Renin je proteolitički enzim koji se sintetiše i skladišti u bubrezima. Ovaj enzim ostvaruje svoje delovanje u krvi, gde učestvuje u sintezi angiotenzina II koji je jak vazokonstriktor. Renin-angiotenzin sistem je značajan za održavanje krvnog pritiska. Ovaj test se koristi za kvantitativno određivanje renina u plazmi. Služi kao pomoć kod postavljanja dijagnoze primarnog aldosteronizma.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Potrebno je da pacijenti hodaju 30 minuta pre vađenja krvi.
Potrebno je da pacijent prekine terapiju nekoliko nedelja prije testiranja, jer na nivo renina u krvi utiču brojni lijekovi.Referentne vrijednosti odnosno normalne vrijednosti variraju u odnosu na laboratoriju.

Cijena analize: 75,00 KM