PSA FREE

Opis analize:

U svakodnevnoj praksi najčešće postoji nedoumica kod koje se vrijednosti PSA mora učiniti biopsija uz uredan digitorektalni pregled. Poželjna je što viša vrijednost fPSA, tj. što viši omjer f/t PSA (preko 20%).

Referentne vrijednosti: dob tPSA (ng/mL)
70 4,4

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 25,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Omjer slobodnog PSA i ukupnog PSA (f/t PSA) pokazao se korisnim u razlikovanju benigne hiperplazije od karcinoma kod vrijednosti PSA između 4 i 10 ng/mL. Biopsija se radi kad kada je omer f/t PSA manja od 10%, ali i u tumačenju tog testa preba biti oprezan jer mogu istovremeno biti prisutni benigna hiperplazija i karcinom.

    Povezane bolesti: Tumor markeri