PSA FREE

Opis analize:

Slobodni PSA testovi na prostata-specifični antigen (PSA) mogu pomoći u otkrivanju znakova raka prostate. Oni mjere nivo biomarkera koji mogu ukazivati ​​na ovo zdravstveno stanje. U svakodnevnoj praksi najčešće postoji nedoumica kod koje se vrijednosti PSA mora učiniti biopsija uz uredan digitorektalni pregled. Poželjna je što viša vrijednost fPSA, tj. što viši omjer f/t PSA (preko 20%).

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 25,00 KM

 • Karakteristike oboljenja - Više informacija

  PSA je protein koji tijelo proizvodi u prostati i dijelovima urinarnog sistema. Postoje različiti oblici PSA, uključujući ukupni i slobodni PSA. Mogu se ili vezati za drugi protein ili slobodno plutati.

  Ukupni PSA test mjeri sav PSA, uključujući i vezane i slobodno plutajuće antigene.

  Slobodni PSA test, s druge strane, mjeri samo PSA koji slobodno pluta u krvotoku i nije vezan za drugi protein.

  Ljekar može testirati nivo slobodnog i ukupnog PSA tako što će uzeti uzorak krvi i poslati ga u laboratoriju na analizu. Poređenje ova dva rezultata može im pomoći da shvate rizik od prisutnosti raka prostate.

  Povezane bolesti: Tumor markeri