Prolaktin

Opis analize:

Prolaktin je hormon kojeg izlučuje hipofiza, žlijezda smještena na bazi mozga. Njegovo lučenje fiziološki reguliraju interakcije otpuštajućih i inhibirajućih faktora iz hipotalamusa.

Referentne vrijednosti: Muškarci: 86 – 324 mIU/L
Žene: 102 – 496 mIU/L

Priprema za analizu: Zbog dnevnih oscilacija, krv se uzima u jutarnjim satima (do 10h).

Cijena analize: 15,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Glavna fiziološka uloga prolaktina je aktivacija i održavanje laktacije u žena. Povećana koncentracija prolaktina u krvi naziva se hiperprolaktinemija. To je poremećaj koji je čest uzrok neplodnosti kod muškaraca i žena.

    Kvantitativno određivanje razina prolaktina korisno je i pri dijagnostici i liječenju bolesnica s amenorejom i galaktorejom. A također se određuje kad postoji sumnja na tumore dojke i hipofize.

    Povezane bolesti: Autoimune bolesti, Ostali hormoni, Spolni hormoni, Trudnoća, Umjetna oplodnja