Panel od 9 spolno prenosivih bolesti (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhea, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma genitalium, HSV-1, HSV-2)

Opis analize:

Upotreba Real-time PCR metode omogućuje detekciju svih potencijalnih uzročnika spolno prenosivih bolesti iz jednog uzorka, ovakva vrsta testiranja znatno je unaprijedila mikrobiološku dijagnostiku spolno-prenosivih infekcija i skratila vrijeme izdavanja nalaza. Laboratorija Atrijum vrši molekularnu dijagnostiku slijedećih uzročnika spolno prenosivih bolesti: Chlamydia trachomatis , Ureaplasma urealyticum, Ureaplsma parvum, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhea, Trichomonas vaginalis, Gardanela vaginalis, Mycoplasma genitalium, HSV-1, HSV-2

Referentne vrijednosti: cfu/ml

Priprema za analizu: Testiranje se može vršiti iz uzorka prvog jutarnjeg urina kao i iz brisa uretre ili cerviksa.

Cijena analize: 180,00 KM