PAI-1 4G/5G mutacija

Opis analize:

U promotorskoj regiji PAI-1 gena utvrđeno je postojanje specifičnog polimorfizma 4G/5G koji utječe na ekspresiju PAI1. Studije su pokazale da homozigotne osobe 4G/4G imaju u plazmi koncentraciju PAI-1 25% višu nego one osobe
genotipa 5G/5G. Prema dosadašnjim istraživanjima 4G alel predstavlja dodatni čimbenik rizika za duboke venske
tromboze i infarkt miokarda mlađe dobi u kombinaciji s drugim genetskim i okolišnim čimbenicima rizika.

Referentne vrijednosti: Genotip: heterozigot: 4G/5G, homozigot: 4G/4G, homozigot: 5G/5G

Priprema za analizu: Testiranje se vrši iz uzorka pune krvi putem Real-Time PCR metode. Prije testiranja nije potrebno vršiti nikakvu pripremu.

Cijena analize: 60,00 KM