Osteokalcin

Opis analize:

Osteokalcin je peptid čija sinteza ovisi o vitaminu K. Stvara se uglavnom aktivnim osteoblastima te je većina ugrađena u organskom matriksu kosti. Osteokalcinski dijelovi koštanog matriksa također ulaze u cirkulaciju za vrijeme koštane resorpcije; također je osteokalcin prisutan u megakariocitima (stanice iz koje nastaju trombociti) te u trombocitima.

Referentne vrijednosti: Muškarci: 14 – 46 g/L
Žene prije menopauze: 11 – 43 g/L
Žene poslije menopauze: 15 – 46 g/L

Priprema za analizu: Za ovu analizu potrebno je da pacijent bude natašte.

Cijena analize: 50,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Stoga povišene razine osteokalcina u serumu često se objašnjavaju ne samo kao znak povećanog stvaranja kosti, nego i kao znak povećane izmjene kosti.
    Povećan je kod stvaranja kosti i veće aktivnosti kosti (hiperparatireoiditis, metastaze u kostima, osteoporoza, rahitis). Povećan je i kod zapriječene eliminacije bubregom.

    Povezane bolesti: Markeri osteoporoze, Ostali hormoni