Olovo

Opis analize:

Olovo je meki metal prisutan na zemlji. Kada ga čovjek proguta, udahne ili konzumira u nekom obliku, može uzrokovati oštećenje mozga i drugih organa. Nizak nivo olova također može uzrokovati nepopravljivu štetu, a kod dojenčadi može uzrokovati trajno kognitivno oštećenje, bolove u stomaku, bubrezima i nervnom sistemu. Ovaj test mjeri količinu olova u krvi pacijenta.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 68,00 KM

 • Karakteristike oboljenja - Više informacija

  Osoba može biti izložena olovu:

  • Jedući ili pijući hranu kontaminiranu olovom, vodu ili drugi materijal (kao što su komadići boje).
  • Udisanjem prašine ili dima koji sadrži olovo.
  • Kroz kontakt kože sa olovom.

  Izloženost olovu može biti vrlo štetna i za odrasle i za djecu. Kod djece ponekad može utjecati na mentalni razvoj, posebno u neonatalnoj ili prenatalnoj situaciji. Simptomi trovanja olovom su:

  • Umor
  • Neurološki efekti
  • Razdražljivost
  • Malaise
  • Gubitak sluha
  • Smanjena koncentracija
  • Promjene ličnosti
  • Glavobolje
  • Depresija
  • Problemi sa spavanjem
  • Gastrointestinalni efekti
  • Mučnina
  • Zatvor
  • Dijareja
  • Bolovi u stomaku
  • Intermitentni bol u stomaku
  • Gubitak apetita
  • Neobičan ukus u ustima
  • Reproduktivni efekti
  • Pobačaji/mrtvorođeni
  • Smanjen libido
  • Smanjen broj i pokretljivost spermatozoida
  • Abnormalna sperma
  • Bol u mišićima i zglobovima
  • Hipertenzija

  Povezane bolesti: Elektroliti