Nutritivni alergo test (20 alergena)

Opis analize:

‘Alergija na hranu’ je reakcija koja uključuje imuni sistem, koji je odbrana tijela od stranih tijela. One koje ne uključuju imuni sistem često se nazivaju “netolerancijom na hranu”.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 75,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Alergija na hranu se dešava kada vaš imuni sistem – odbrana vašeg tijela od mikroba – pretjerano reaguje na određenu hranu kao da je štetna. Ako imate simptome nakon konzumiranja određene hrane, testiranje alergije na hranu može vam pomoći da otkrijete jesu li vaši simptomi uzrokovani alergijskom reakcijom na tu hranu. I važno je to otkriti jer alergijske reakcije na hranu mogu biti ozbiljne.

    Većina simptoma alergije na hranu su blagi i uključuju osip na koži i bolove u trbuhu. Ali ponekad se simptomi brzo razviju u po život opasnu alergijsku reakciju koja se zove anafilaksija ili anafilaktički šok. Anafilaksija je hitna medicinska pomoć koja može utjecati na cijelo vaše tijelo, uključujući i disanje. I ne postoji način da se predvidi kada će se alergijska reakcija promijeniti iz blage u ozbiljnu.

    Povezane bolesti: