Neisseria gonorrhoeae

Opis analize:

Infekcija N. gonorrhoeae je spolno prenosiva bolest koja se najčešće manifestira upalama urogenitalnog sistema: kod muškaraca upalom I gnojnim iscjetkom iz uretre, dok su kod žena simptomi vrlo blagi ili ih nema. N. gonorrhoeae može inficirati i dijete prilikom poroda, koje može razviti gnojnu upalu spojnica očiju. Stoga je vrlo važno da se infekcija dijagnosticira i liječi.

Referentne vrijednosti: Pozitivno: Analizom su detektirane sekvence specifične za N. gonorrhoeae.
Negativno: Analizom nisu detektirane sekvence specifične za N. gonorrhoeae.

Priprema za analizu: Neisseria gonorrhoeae se može detektirati u uzorku prvog mlaza prvog jutarnjeg urina (10-50 ml), kao i u brisu uretre ili cerviksa/rodnice. Bez posebne pripreme, treba se pomokriti u posudicu za urin) i uzorak isti dan donijeti u Polikliniku na obradu.

Bris uretre ili cerviksa/rodnice treba obaviti kod ginekologa ili urologa, gdje će se bris uroniti u specijalnu transportnu podlogu (može se nabaviti i u Poliklinici). Podloga s uronjenim brisom se dostavlja u Polikliniku na obradu.

Cijena analize: 90,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    U detekciji se primjenjuje molekularna dijagnostika pomoću PCR (u uzorku detektira i amplificira sekvence genetskog koda specifične za Neisseria gonorrhoeae).

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti