Mineralogram (Na, iCa, tCa, K, Cl)

Opis analize:

Predstavlja indirektni funkcionalni test o fiziološkom dejstvu, manjku minerala u organizmu. Čak može da otkriva eventualne toksične minerale. Koristi se za identifikaciju minerala prisutnih u organizmu.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 20,00 KM

 • Karakteristike oboljenja - Više informacija

  Elektroliti su električno nabijeni minerali koji pomažu u kontroli količine tekućine i ravnoteže kiselina i baza u vašem tijelu. Oni također pomažu u kontroli mišićne i živčane aktivnosti, srčanog ritma i drugih važnih funkcija.

  Ispitivanje elektrolita je često dio rutinskog pregleda krvi ili sveobuhvatnog metaboličkog panela. Test se takođe može koristiti da se utvrdi da li u vašem telu postoji neravnoteža tečnosti ili neravnoteža u nivou kiselina i baza. Elektroliti se obično mjere zajedno. Ali ponekad se testiraju pojedinačno.

  Test na kalcij u krvi koristi se za provjeru vašeg općeg zdravlja. Također se koristi za dijagnosticiranje ili praćenje mnogih vrsta medicinskih stanja, uključujući stanja koja utiču na vaše kosti, bubrege, probavni sistem, štitnjaču i paratireoidne žlijezde. Možda ćete morati napraviti poseban test ioniziranog kalcija (iCa) ako imate faktore koji povećavaju ili smanjuju ukupne razine kalcija (tCa).

  Krvni test kalijuma mjeri koliko je kalija u vašoj krvi. Test je često dio grupe rutinskih testova krvi koji se nazivaju elektrolitski panel. Može se koristiti za praćenje ili dijagnosticiranje stanja povezanih s abnormalnim nivoima kalija. Ova stanja uključuju bolest bubrega, visok krvni pritisak i bolesti srca.

  Hlorid je jedan od elektrolita u vašoj krvi. Elektroliti su minerali koji nose električni naboj kada su otopljeni u tekućini.

   

  Povezane bolesti: Elektroliti