Mikroalbumin

Opis analize:

Albumin je protein koji je od svih proteina najzastupljeniji u ljudskom organizmu. Nastaje isključivo u jetri te služi za transport i vezanje kalcija, masnih kiselina, hormona i drugih tvari unutar krvotoka. Osim toga, sudjeluje u održavanju koloidno-osmotskog tlaka. Određivanje izlučivanja albumina mokraćom je važno kod bolesnika s dijabetesom melitusom kako bi se spriječila dijabetska nefropatija u ranoj fazi, kada se sa odgovarajućom terapijom može spriječiti ili smanjiti progresivni gubitak bubrežne funkcije.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: < 30 mg/L

Priprema za analizu: Za ovu analizu nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta.

Cijena analize: 30,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Stoga se albumin u mokraći određuje za ranu detekciju i praćenje terapije. Mikroalbuminurija (pojava albumina u mokraći) je najpouzdaniji znak disfunkcije bubrega.

    Povišene razine albumina u mokraći ukazuju na defekte u bubrežnom pragu (bubrežnoj filtraciji). One su pokazatelj bubrežnih i vaskularnih komplikacija, kao npr. u dijabetes mellitusu.

    Povezane bolesti: Bolesti bubrega, Pretrage mokraće