Lupus antitijela

Opis analize:

Lupus antitijela se odnose na antitijela koja se mogu pojaviti u vezi s autoimunim poremećajem poznatim kao sistemski eritematozni lupus (SLE) ili lupus. SLE je kronična bolest koja može zahvatiti različite dijelove tijela, uključujući kožu, zglobove, bubrege, srce, pluća, krvne sudove i druge organe. U slučaju lupusa, imunološki sistem tijela napada vlastite ćelije i tkiva, što dovodi do raznih simptoma i problema. Antitijela na lupus igraju važnu ulogu u dijagnosticiranju lupusa jer se često nalaze u krvi ljudi s ovim poremećajem.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Nije potrebna posebna priprema prije uzorkovanja.

Cijena analize: 50,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: Imunologija