Lipaza

Opis analize:

Lipaza je glikoprotein koji katalizira potpunu hidrolizu triglicerida u glicerol i tri masne kiseline.

Referentne vrijednosti: Lipaza 0-160 U/L

Priprema za analizu: Potrebno je da pacijent prije uzimanja uzorka bude 8-10 sati natašte (voda se smije piti).

Cijena analize: 15,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Pankreatična lipaza se stvara u pankreasu i luči pankreatičnim sokom te se smatra organ specifičnim enzimom pankreasa.

    Povezane bolesti: Bolesti gušterače, Enzimi