Levetiracetam-Keppra

Opis analize:

Levetiracetam je indiciran kao monoterapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom
generalizacijom ili bez nje u odraslih i adolescenata od 16. godine života s novodijagnosticiranom
epilepsijom. Određivanje nivoa levetiracetama u krvi može biti važno kako bi se osigurala efikasna doza lijeka i izbjegle nuspojave. Važno je uzeti uzorak krvi u određeno vrijeme nakon posljednje doze lijeka kako biste dobili preciznije informacije o koncentraciji u krvi (po preporuci ljekara).

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Važno je uzeti uzorak krvi u određeno vrijeme nakon posljednje doze lijeka kako biste dobili preciznije informacije o koncentraciji u krvi (po preporuci ljekara).

Cijena analize: 120,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: Lijekovi u krvi