Leukociti

Opis analize:

Leukociti (bijela krvna zrnca) su dio imunološkog sistema i pomažu tijelu u borbi protiv infekcija i drugih bolesti. Bijela krvna zrnca proizvodi koštana srž, a na njihov nivo proizvodnje utiču organi kao što su slezena, jetra i bubrezi. Vrste leukocita su granulociti (neutrofili, eozinofili i bazofili), monociti i limfociti (T ćelije i B ćelije).

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 5,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Broj bijelih krvnih stanica (leukociti) mjeri ukupan broj leukocita sadržanih u uzorku krvi. Leukociti su važan dio imunog sistema. Sintetizirani u koštanoj srži, leukociti pomažu u odbrani tijela od infekcija i bolesti. Postoji pet tipova bijelih krvnih stanica, od kojih svaki podržava imuni sistem na drugačiji način.

    Broj leukocita obično se izražava kao hiljade ćelija po mikrolitru (ćelija/μL). Svakog dana u koštanoj srži se proizvodi oko 100 milijardi leukocita. Kako sazrijevaju, leukociti se mogu naći u krvi i limfnom sistemu. Broj leukocita mjeri ukupnu količinu svih vrsta leukocita. Ako je doktoru potrebna informacija o broju pojedinačnih tipova leukocita, ova informacija se daje u diferencijalnom testu bijelih krvnih stanica.

    Povezane bolesti: Krvna slika, Upalni procesi