Leishmania At

Opis analize:

Infekcija sa Leishmania dovodi do bolesti  Kala-Azar i ona predstavlja tzv visceralni oblik lišmanijaze. Bolest je karakterizirana dugotrajnim nepravilnim vrućicama (u istom danu katkada se vide dva uspona temperature), povećanjem slezene i jetre, leukopenijom i anemijom, sivožutom bojm kože i izrazitim propadanjem. Tok bolesti može biti akutan te uzrokuje smrt u roku od nekoliko dana no češće je tok hroničan. U serumu  je moguće detektirati antitijela na Leishmaniu  IgG razreda.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 100,00 KM