Kućna posjeta (ovisno o lokaciji)

Opis analize:

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 10-15 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: