Kreatin kinaza (CK-MB)

Opis analize:

Kreatin kinaza (CK) citoplazmatski je enzim koji se u organizmu pojavljuje u četiri oblika (izoenzima). Izoenzim CK-MB, u odnosu na ostale izoenzime, najzastupljeniji je u srčanom mišiću.

Referentne vrijednosti: Muškarci: < 4.94 ng/ml

Žene: < 2.88 ng/ml

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 20,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povišenje CK-MB se u krvi nastupa oko 3-8 sati nakon pojavljivanja simptoma vezanih uz srce. CK-MB izoenzim duže vrijeme ostaje povišen, ovisno o tijeku bolesti.

    Povezane bolesti: Srčane bolesti