Koprokultura

Opis analize:

To je test stolice za otkrivanje patogena odgovornog za infektivnu dijareju. Takođe se sprovodi u sledećim slučajevima: febrilna dijareja, krvava dijareja, kontrola kuhinjskog osoblja, povratak u tropsku zemlju, dijareja sa narušenim opštim stanjem.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 15,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Uzorak svježe stolice se sakuplja u čistu posudu. Uzorak stolice ne smije biti kontaminiran urinom ili vodom. Nakon što je sakupljena, stolicu treba odnijeti u laboratoriju u roku od dva sata nakon uzimanja ili je treba prenijeti u bočicu koja sadrži konzervans i odnijeti u laboratoriju što je prije moguće. Za dojenčad, uzorak stolice se obično uzima brisom rektuma.

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti