Koprokultura 3x

Opis analize:

Test analize stolice na prisustvo bakterija, parazita ili gljivica koje uzrokuju infekciju na nivou gastrointestinalnog trakta se naziva koprokultura. Uzorak stolice se miješa sa supstancom koja podstiče rast bakterija.

Referentne vrijednosti: Ukoliko se bakterije ne razvijaju test je negativan, a ukoliko dođe do razvoja bakterija test stolice je bio pozitivan.

Priprema za analizu: Pratite sljedeće korake za svaki uzorak:

-Prije uzimanja uzorka stolice neophodno je urinirati kako urin ne bi dospio u uzorak;
-Koristite rukavice prilikom prikupljanja uzorka; obavezno operite ruke prije i nakon procedure;
-Ispraznite crijeva u suvu plastičnu posudu van wc šolje(nikako ne uzimati uzorak iz wc šolje!)
-Zatim uzorak stolice prebacite u posudu u kojoj ćete ga odneti u laboratoriju.
-Ne mešati uzorak sa toalet papirom, sapunom, maramicama.
-Moguće je uzeti uzorak čvrste ili tečne stolice.
-Nakon prebacivanja uzorka neophodno je zatvoriti posudu i u što kraćem roku odneti uzorak u laboratoriju.
-Uzorci stolice od beba se mogu uzeti sa površine pelene ukoliko stolica nije pomešana sa urinom.
-Uzorak je moguće uzeti preko rektalnog tampona koji se plasira u analni otvor i uzme se uzorak stolice sa zidova, zatim se tampon plasira u plastičnu posudu sa poklopcem i odnese u laboratoriju na analizu.
-Prilikom uzimanja uzorka ne postoji nikakav rizik.
-Vrlo je bitno oprati ruke sapunom i vodom nakon uzimanja uzorka.

Ovaj postupak pacijent mora da ponavlja 3 dana za redom.

Cijena analize: 45,00 KM

 • Karakteristike oboljenja - Više informacija

  Ukoliko se dobije pozitivan rezultat testa rade se dodatne analize kao što je antibiogram pomoću kojih ćemo posle moći da prepišemo odgovarajuću terapiju. U zavisnosti od simptoma i toka bolesti može biti potreban jedan uzorak stolice ili nekoliko uzoraka (najčešće 3 uzorka) u periodu od par dana.

  Uzorak se uglavnom može uzeti kod kuće pa zatim odneti u laboratoriju na dalju analizu. U nekim situacijama može biti potrebno da uzimanje uzorka bude izvršeno u bolnici.

  Šta može da utiče na tačnost rezultata?

  -Nedavna primjena antibiotika ili laksativa ili terapije za opstipaciju (prije testa)
  -Nedavno rađena radiološka procedura sa kontrastnim sredstvima
  -Kontaminacija uzorka stolice urinom
  -Nedovoljna količina uzorka
  -Kasno donošenje uzorka u laboratoriju

  Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti