Kateholamini u plazmi

Opis analize:

Kateholamini u plazmi je test koji se koristi za određivanje koncentracije adrenalina, noradrenalina i dopamina u krvi.

Kateholamini u plazmi (adrenalin, noradrenalin i dopamin) se određuju kod osoba koje imaju hronične ili epizodične hipertenzije sa teškim glavoboljama, ubrzanim srčanim radom i znojenjem da se isključi ili potvrdi dijagnoza feohromocitoma ili neuroendokrinih tumora. Potrebno je napraviti pauzu u terapiji ukoliko se uzimaju lijekovi za hipertenziju ili terapija koja dovode do oslobađanja kateholamina u organizmu o čemu je potrebno konsultovati ljekara. Ukoliko se kao terapija koriste injekcije adrenalina, noradrenalina ili dopamina potrebno je napraviti pauzu u uzimanju lijekova od najmanje 12 sati.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Prije vađenja krvi potrebno je mirovati 15-30 minuta u ležećem položaju. Najmanje 4 sata prije uzimanja uzorka nije dozvoljeno konzumirati hranu i piće.

Cijena analize: 110,00 KM