Karcinom antigen 15-3 (CA 15-3)

Opis analize:

Karcinom antigen 15-3 (CA 15-3) nalazi se u stanicama sekrecijskog epitela i kao i većina tumor markera, nije organ-specifičan. CA 15-3 je tumorski marker prvog izbora kod karcinoma dojke.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: < 25 kIU/L

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 30,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Daje podatke o stadijima bolesti i o uspjehu liječenja odnosno pojavi metastaza ili recidiva kod već ustanovljene bolesti. Zbog male specifičnosti ne može se koristiti kao screening-test populacije.

    Povezane bolesti: Tumor markeri