Karbamazepin

Opis analize:

Koncentracija karbamazepina u krvi je važna mjera za praćenje efikasnosti i sigurnosti liječenja ovim antiepileptičkim lijekom. Test je namjenjen za praćenje toka terapije karbamazepinima, kao i za praćenje pacijenata koji pokazuju simptome i znake karbamazepinske toksičnosti, iako su koncentracije karbamazepina u terapijskom opsegu, jer postoji mogućnost produkcije značajnog nivoa aktivnog metabolita, epoksida, u toku metabolizma karbamazepina. Eliminacioni poluživot iznosi 15 sati. Slijediti upute ljekara o doziranju prije odlaska u laboratorij.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 60,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: